Informácia XIII. na rok 2020

Informácia XII. na rok 2020
2. septembra 2020
Informácia XIV. na rok 2020
26. septembra 2020

Domy a byty sčítavali aj počas leta – Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami.

+TS_Trnavský kraj- september 2020

 

 

aktualizované : 23.09.2020