Informácia XV. na rok 2020

Informácia XIV. na rok 2020
26. septembra 2020
Informácia XVI. na rok 2020
20. októbra 2020

NA ZÁKLADE UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 587 z 30. septembra k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, ktorým vláda SR vyhlasuje dňom 1. októbra 2020 v čase od 00:00 h na obdobie 45 dní na postihnutom území Slovenskej republiky NÚDZOVÝ STAV (t.j. platí pre celé územie Slovenskej republiky).