Informácia XIV. na rok 2020

Informácia XIII. na rok 2020
23. septembra 2020
Informácia XV. na rok 2020
30. septembra 2020

V súlade so závermi zo zasadnutia Krízového štábu Okresného úradu Dunajská Streda zo dňa 24. 09. 2020  v prílohe nájdete „Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede pri ohrození verejného zdravia“ č. RH/2020/01481/003-BF zo dňa 25. 09. 2020 s účinnosťou od 25. septembra 2020 od 18:00 h až do odvolania.

príloha: Opatrenie_RUVZDS_č1481

 

aktualizované 26.09.2020