Informácia XVI. na rok 2020

Informácia XV. na rok 2020
30. septembra 2020
Informácia XVII. na rok 2020
22. októbra 2020

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia-2020/2021 – Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede v súvislosťou so zabezpečením ochrany  pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia 2020/2021  zasiela nasledovné opatrenia.

Príloha: Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia – 2020/2021

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v_ čase vykurovacieho obdobia_2020_2021

 

aktualizované 20.10.2020