Informácia 43. na rok 2021

Informácia 42. na rok 2021
29. novembra 2021
Informácia 44. na rok 2021
5. decembra 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme nasledovné materiály – rozcestníky zo 47. a 48. týždňa z web ÚVZ SR:

Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste z 25. 11. 2021,

Obmedzenia pre prevádzky a hromadné podujatia z 25. 11. 2021,

Pravidlá pre nosenie rúška a respirátora z 25. 11. 2021,

Režim na hraniciach Slovenska z 29. 11. 2021,

OTP režim v zamestnaní z 25. 11. 2021.

* Tieto rozcestníky z web ÚVZ SR k aktuálne platným opatreniam nájdete:  https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4934:opatrenia-poas-lockdownu&catid=267:opatrenia-poas-lockdownu

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/