Informácia 42. na rok 2021

Informácia 41. na rok 2021
19. novembra 2021
Informácia 43. na rok 2021
3. decembra 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme nasledovné vyhlášky ÚVZ SR platné od 25. a 29. novembra 2021 zverejnené v 47. týždni 2021:

– vyhláška ÚVZ SR č. 261 (zverejnená 24.11.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí – účinnosť od 25. novembra 2021, zrušuje vyhlášku č. 258/2021 V. v. SR,

– vyhláška ÚVZ SR č. 262 (zverejnená 24.11.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest – účinnosť od 25. novembra 2021,  zrušuje vyhlášku č. 250/2021 V. v. SR,

– vyhláška ÚVZ SR č. 263 (zverejnená 24.11.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok – účinnosť od 25. novembra 2021,  zrušuje vyhlášku č. 259/2021 V. v. SR,

– vyhláška ÚVZ SR č. 264 (zverejnená 24.11.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa – účinnosť od 29. novembra 2021,

– Epidemiologická situácia z 25. 121. 2021.