Informácia 46. na rok 2021

Informácia 45. na rok 2021
9. decembra 2021
Informácia 47. na rok 2021
16. decembra 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme NOVÉ VYHLÁŠKY ÚVZ SR zverejnené v 49. týždni 2021:

– vyhláška ÚVZ SR č. 289 (zverejnená 09.12.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí – účinnosť od 10. decembra 2021, zrušuje vyhlášku č. 261/2021 V. v. SR,

– vyhláška ÚVZ SR č. 290 (zverejnená 09.12.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok – vyhláška nadobúda účinnosť 10. decembra 2021, ustanovenia § 2 ods. 2 písm. af) a ag) nadobúdajú účinnosť 25. decembra 2021,  zrušuje vyhlášku č. 263/2021 V. v. SR,

usmernenie k vyhláškam ÚVZ SR č. 289  a č. 290 k činnosti prevádzok a organizácii hromadných podujatí z web ÚVZ SR.