Informácia 45. na rok 2021

Informácia 44. na rok 2021
5. decembra 2021
Informácia 46. na rok 2021
10. decembra 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme nasledovné materiály zo 49. týždňa:

uznesenie vlády SR č. 735 z 8. decembra 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov – účinnosť od 10. 12. 2021,

Epidemiologická situácia, prehodnotenie aktuálnych opatrení – materiál MZ SR zo 06. 12. 2021.

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/