Informácia VI. na rok 2020

Informácia V. na rok 2020
2. apríla 2020
Informácia VII. na rok 2020
1. júna 2020

Oznamujeme obyvateľom obce, že vláda Slovenskej republiky na základe uznesenia vlády SR číslo 233/2020 zo dňa 16. apríla 2020 bude dňa 18. apríla 2020 v čase od 00:00 h na území Slovenskej republiky vyhlásený rozšírený NÚDZOVÝ STAV. Rozšírený NÚDZOVÝ STAV podľa UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 233  zo 16. apríla 2020  sa týka držiteľov povolenia na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie a držiteľov povolenia na prevádzkovanie špecializovanej ambulancie.

233_2020

aktualizované 17.4.2020