Informácia VIII. na rok 2020

Informácia VII. na rok 2020
1. júna 2020
Informácia IX. na rok 2020
31. júla 2020

Informácia pre verejnosť o zaslanie pripomienky ohľadom návrhu „Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu II.Etapa, 2 časť ( Horné Mýto )

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zvysenie-bezpecnosti-uzemia-proti-spatnemu-vzdutiu-maleho-dunaja-klato-1

viď celé Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti : spis_ziv_prostr_2020

oznamenie-o-zmene-hm-eia15052020-