Informácia VII. na rok 2020

Informácia VI. na rok 2020
17. apríla 2020
Informácia VIII. na rok 2020
15. júna 2020

Poľovnícka organizácia PZ Horné Mýto je mladá poľovnícka organizácia, ktorá si popri svojich zodpovedností pri výkone ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver plne uvedomuje aj svoju mieru zodpovednosti pri tvorbe a ochrane životného prostredia. Preto sa zapojila aj do projektu „Čistý revír = čistá príroda“ vyhláseného Komisiou pre poľovníctvo a životné prostredie SPK v spolupráci s TV reláciou Halali.

Dňa 30.05.2020 členovia PZ Horné Mýto uskutočnili spolu so svojimi rodinami a priateľmi zber odpadu v poľovnom revíri Bažantnica Jahodná II, ktorého väčšina sa nachádza v katastrálnom území Horné Mýto.

Podarilo sa im vyzbierať dva nákladné prívesy a štyri osobné prívesy smetí rôzneho druhu, najmä stavebný a komunálny odpad, plasty, PET fľaše, elektrospotrebiče.

foto 1 web foto 2 web foto 3 web foto 4 web foto 5 web foto 6 web foto 7 web foto 8 web