Informácia 43. na rok 2022

Informácia 42. na rok 2022
26. mája 2022
Informácia 44. na rok 2022
10. júna 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí – Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený.

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 07,00 do 20,00 hodín

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí – viď spis v prílohe: