Informácia 44. na rok 2022

Informácia 43. na rok 2022
10. júna 2022
Informácia 45. na rok 2022
12. júna 2022

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 07,00 do 20,00 hodín.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov – viď v prílohe: