Informácia 45. na rok 2022

Informácia 44. na rok 2022
10. júna 2022
Informácia 46. na rok 2022
15. júna 2022

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme materiály z web ÚVZ SR z 23. týždňa 2022 v zložení:

vyhl. ÚVZ SR č. 35/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, platnosť od 13. 06. 2022, zrušuje vyhlášku č. 32/2022, uverejnené 09. júna 2022,

– článok – info k vyhláške č. 35/2022 k prekrytiu horných dýchacích ciest, zverejnené 09. júna 2022 12:17.

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/ a na web stránke ÚVZ SR https://www.uvzsr.sk/.

Informácie pre Ukrajincov na Slovensku v súvislosti s utečeneckou krízou viď https://ua.gov.sk/sk.html

Prílohy: