Informácia VIII. na rok 2019
21. októbra 2019
Informácia IX. na rok 2019
8. novembra 2019

Pokyny k voľbám v roku 2020 nájdete všetko v prílohe  na jednom mieste

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb –             rozhodnutie – vyhlásenie volieb

Informácie pre voliča – Právo voliť, Právo byť volený  –  informácia pre voliča A4 – SJ

Žiadosť voliča – žiadosť voliča_SJ

Na prípravu a vykonanie volieb do Národnej rady SR  29.februára 2020 je potrebné z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia realizovať tieto úlohy: oznámenie