Informácia IX. na rok 2019

Voľby v roku 2020
5. novembra 2019
Informácia X. na rok 2019
13. novembra 2019

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov  ( ďalej len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenie v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa  § 43 Zák.č.251/2012 Z.z, v platnom znení.

v prílohe nájdete kompletnú výzvu – výzva_2019