Informácia VIII. na rok 2019

Informácia VII. na rok 2019
3. októbra 2019
Voľby v roku 2020
5. novembra 2019

„Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia“.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede v súvislosťou so zabezpečením ochrany  pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia 2019/2020  zasiela nasledovné opatrenia:

Príloha: Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi_2019_2020