Ochrana lesov a prírody pred požiarmi_2019

Voľby do Európskeho parlamentu_2019
4. februára 2019
Voľby do Európskeho parlamentu_2019_II
21. marca 2019

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede v súvislosťou so zabezpečením ochrany lesov a prírody pred požiarmi v roku 2019 vydalo toto opatrenie:

Chráňme prírodu pred požiarmi