Voľby do Európskeho parlamentu_2019_II

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi_2019
8. marca 2019
Voľby do Európskeho parlamentu_2019_III
3. apríla 2019

Na prípravu a vykonanie volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 je potrebné z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia realizovať tieto úlohy:

  1. Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

voľby do EP