Voľby do Európskeho parlamentu_2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil  rozhodnutím č. 28/2019 – viď Rozhodnutie o vyhlásení volieb do EP – voľby do  Európskeho parlamentu a  určil deň ich konania na sobotu  25. mája 2019.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do EUP

Súčasne zverejníme informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený.

WEP19_Info1skA4

Ďalej do 14. februára 2019 zasielame voličom – občanom iných členských štátov Európskej únie s trvalým pobytom v obci informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku.

WEP19_InfoC