Informácia XXX. na rok 2021

Informácia XXIX. na rok 2021
4. októbra 2021
Informácia 31. na rok 2021
15. októbra 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme materiály z web ÚVZ SR zo 40. týždňa 2021 v zložení:

– vyhláška ÚVZ SR č. 252 (zverejnená 07.10.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 – účinnosť od 11. októbra 2021, zrušuje vyhl. č. 247/2021 V. v. SR,

– vyhláška ÚVZ SR č. 253 (zverejnená 07.10.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok – účinnosť od 11. októbra 2021, zrušuje vyhl. č. 240/2021 V. v. SR,

– vyhláška ÚVZ SR č. 254 (zverejnená 07.10.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí – účinnosť od 11. októbra 2021, zrušuje vyhl. č. 241/2021 V. v. SR,

– vyhláška ÚVZ SR č. 255 (zverejnená 07.10.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky – účinnosť od 15. októbra 2021, zrušuje vyhl. č. 231/2021 V. v. SR v znení vyhlášky č. 244/2021 V. v. SR,

– článok z web ÚVZ SR – vysvetlivky k vyhláškam č. 252, 253, 254 a 255,

rozcestník (sprievodca) – Pravidlá pre prevádzky – revízia dokumentu: 08. 10. 2021,

rozcestník (sprievodca) – Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste – revízia dokumentu: 08. 10. 2021,

– ostatné rozcestníky sú v štádiu spracovania,

uznesenie vlády SR č. 574 zo 07. októbra 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 – v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid   Automat – verzia   4.1) s účinnosťou od 11. októbra 2021, okres Dunajská Streda je zaradený do stupňa ostražitosti  – oranžová zóna,

– aktuálna epidemiologická situácia – Epidemická situácia Covid-19 – materiál MZ SR zo 07. 10. 2021,

* Rozcestníky z web ÚVZ SR k aktuálne platným opatreniam nájdete:  https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4512:platne-opatrenia&catid=256:uvod

* Na webovom odkaze https://automat.gov.sk/ si vyberte okres, pre ktorý hľadáte aktuálne platné opatrenia.

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/