Informácia 31. na rok 2021

Informácia XXX. na rok 2021
8. októbra 2021
Informácia 32. na rok 2021
19. októbra 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme materiály z web ÚVZ SR zo 41. týždňa 2021 v zložení:

uznesenie vlády SR č. 601 zo 14. októbra 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 – v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid   Automat – verzia   4.1) s účinnosťou od 18. októbra 2021, okres Dunajská Streda je zaradený do stupňa ostražitosti  – oranžová zóna,

– aktuálna epidemiologická situácia – Epidemická situácia Covid-19 – materiál MZ SR zo 14. 10. 2021,

– Hodnotenie Covid Automat pre 42. kalendárny týždeň 2021 (18.10. – 24.10.2021),

rozcestník (sprievodca) – Pravidlá pre hromadné  podujatia – revízia dokumentu: 10. 10. 2021,

* Rozcestníky z web ÚVZ SR k aktuálne platným opatreniam nájdete:  https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4512:platne-opatrenia&catid=256:uvod

* Na webovom odkaze https://automat.gov.sk/ si vyberte okres, pre ktorý hľadáte aktuálne platné opatrenia.

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/