Informácia XXIX. na rok 2021

Informácia XXVIII. na rok 2021
1. októbra 2021
Informácia XXX. na rok 2021
8. októbra 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme vyhl. č. 250/2021 ÚVZ SR s príslušnými materiálmi  z web ÚVZ SR z 39. týždňa 2021 platnými od 40. týždňa 2021 v zložení:

– vyhláška ÚVZ SR č. 250 (zverejnená 01.10.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest – účinnosť od 04. októbra 2021, zrušuje vyhl. č. 237/2021 V. v. SR,

rozcestník (sprievodca) – Pravidlá pre nosenie rúška alebo respirátora – revízia dokumentu: 01. 10. 2021,

– článok z web ÚVZ SR k predmetnej vyhláške.

* Rozcestníky z web ÚVZ SR k aktuálne platným opatreniam nájdete:  https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4512:platne-opatrenia&catid=256:uvod

* Na webovom odkaze https://automat.gov.sk/ si vyberte okres, pre ktorý hľadáte aktuálne platné opatrenia.

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/