Informácia XXVIII. na rok 2021

Informácia XXVII. na rok 2021
28. septembra 2021
Informácia XXIX. na rok 2021
4. októbra 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme materiály z web ÚVZ SR z 39. týždňa 2021 v zložení:

uznesenie vlády SR č. 557 z 29. septembra 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 – v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid   Automat – verzia   4.1) s účinnosťou od 04. októbra 2021 je okres Dunajská Streda zaradený do stupňa ostražitosti  – oranžová zóna,

– aktuálna epidemiologická situácia – Epidemická situácia Covid-19 – materiál MZ SR z 30. 09. 2021,

* Rozcestníky z web ÚVZ SR k aktuálne platným opatreniam nájdete:  https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4512:platne-opatrenia&catid=256:uvod

* Na webovom odkaze https://automat.gov.sk/ si vyberte okres, pre ktorý hľadáte aktuálne platné opatrenia.

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/