Informácia XXVII. na rok 2021

Informácia XXVI. na rok 2021
23. septembra 2021
Informácia XXVIII. na rok 2021
1. októbra 2021

„Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia“.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede v súvislosťou so zabezpečením ochrany  pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia 2021  zasiela nasledovné opatrenia.