Informácia XIII. na rok 2021

Informácia XII. na rok 2021
1. júla 2021
Informácia XIV. na rok 2021
17. júla 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe uvádzame z 27. týždňa 2021 aktuálne uznesenie vlády SR – Alert systém od 12. júla 2021, vyhlášky k hraniciam od 09. júla 2021 a ostatné materiály ÚVZ SR a MZ SR nasledovne:

uznesenie vlády SR č. 405 zo 7. júla 2021k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19  – okres Dunajská Streda je od 12. júla 2021 (28. týždeň) opäť zaradený do monitoringu – zelená zóna,

– č. 226 (zverejnená 02.07.2021) vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky – účinnosť od 09. júla 2021, zrušuje vyhlášku č. 218/2021 V. v. SR,

– č. 227 (zverejnená 08.07.2021) vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚVZ SR č. 226/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky – účinnosť od 09. júla 2021,

– rozcestník (sprievodca) – Režim na hraniciach Slovenska – revízia dokumentu: 08. 07. 2021,

aktuálna epidemiologická situácia – Epidémia Covid-19 – materiál MZ SR zo 07. 07. 2021.

* Rozcestníky z web ÚVZ SR k aktuálne platným opatreniam nájdete:  https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4512:platne-opatrenia&catid=256:uvod

* Na webovom odkaze https://automat.gov.sk/ si vyberte okres, pre ktorý hľadáte aktuálne platné opatrenia.

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/