Informácia XII. na rok 2021

Informácie XI. na rok 2021
27. júna 2021
Informácia XIII. na rok 2021
9. júla 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám uvádzame z 26. týždňa 2021 aktuálne uznesenie vlády SR – Alert systém od 05. júla 2021 a materiál ÚVZ SR nasledovne:

uznesenie vlády SR č. 392 z 30. júna 2021k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19  – okres Dunajská Streda je od 05. júla 2021 (27. týždeň) opäť zaradený do monitoringu – zelená zóna,

aktuálna epidemiologická situácia – Epidémia Covid-19 – materiál MZ SR z 30. 06. 2021.

* Rozcestníky z web ÚVZ SR k aktuálne platným opatreniam nájdete:  https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4512:platne-opatrenia&catid=256:uvod

* Na webovom odkaze https://automat.gov.sk/ si vyberte okres, pre ktorý hľadáte aktuálne platné opatrenia. * Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/