Informácia VII. na rok 2019

Informácia VI. na rok 2019
12. septembra 2019
Informácia VIII. na rok 2019
21. októbra 2019

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede vydalo odborné usmernenie ohľadom vykonania deratizáciu – reguláciu živočíšnych škodcov.

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede