Informácia VI. na rok 2019

Informácia V. na rok 2019
12. septembra 2019
Informácia VII. na rok 2019
3. októbra 2019

Ochrana obyvateľstva pred nebezpečnými látkami a pred všetkými ostatnými druhmi mimoriadnych udalostí, ktoré ohrozujú územný obvod Dunajská Streda, a  v rámci prípravy na civilnú ochranu obyvateľstva formou metodickej pomoci v prílohe uvádzame materiály – príručky, brožúry, propagačné materiály a pod. na zverejnenie pre obyvateľstvo nasledovne:

P_1_Zásady správania sa_MU_OKR OU DS_2019

P_2_Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia

P_4_Odporucane postupy pri vzniku mimoriadnej udalosti_SKR_MVSR

P_5_Ako zachovať v prípade ohrozenia únikom nebezpečných látok

P_7_Zásady správania s počas horúčav

P_9_Odporúčania pre obyvateľstvo_poveternostné vplyvy