Informácia V. na rok 2019

Informácia IV. na rok 2019
22. júla 2019
Informácia VI. na rok 2019
12. septembra 2019

Trnavský samosprávny kraj v zmysle spisu – viď v prílohe – žiada občanov, aby sa vyjadrili k novému cestovnému poriadku na roky 2019/2020.

zmeny cp 2019-2020 – pripomienky