Informácia č. 6/2023

Informácia č.5/2023
27. marca 2023
Informácia č. 7/2023
6. apríla 2023

Vážení občania,
dňa 05.04.2023 z poverenia spoločnosťou SPP – Distribúcia, a.s. v zastúpení Stengl, a.s., sa bude od 8:00 hod. vykonávať v našej obci odpočet plynomerov.
Týmto žiadame obyvateľov obce, aby mali sprístupnené plynomery a dbali na bezpečnosť odpočtára tým, že si zatvoria psov ak je plynomer umiestnený vo dvore.

Ďakujeme za spoluprácu