Informácia č. 7/2023

Informácia č. 6/2023
4. apríla 2023
Informácia č.8 /2023
11. apríla 2023

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje obyvateľom, že od 11.04.2023 v obci vykonajú odčítanie vodomerov. Žiadajú obyvateľov, aby umožnili prístup k vodomerom.