Informácia č.5/2023

Zápisnice 2023
15. marca 2023
Informácia č. 6/2023
4. apríla 2023

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 30.marca 2023 / štvrtok / o 18,30 hodín bude zasadnutie obecného zastupiteľstva v obecnom dome. pozvanka