Informácia 76. na rok 2022

Informácia 75. na rok 2022
12. novembra 2022
Informácia 77. na rok 2022
18. novembra 2022

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny informuje občanov – na základe zmeny nariadenia vlády č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVR SR sa spustil 2.balík inflačnej pomoci, ktorého cieľom je finančne prispieť najzraniteľnejším skupinám osôb na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

Dovoľte preto, aby sme Vás touto cestou oslovili a požiadali o pomoc a spoluprácu pri zverejnení resp. informovaní osôb, ktorí by si mohli uplatniť svoje nároky v rámci tejto inflačnej pomoci. Zasielame Vám link, kde sú podrobne zverejnené potrebné informácie vo veci samej.

2. balík inflačnej pomoci > ÚPSVaR (gov.sk)