Informácia 77. na rok 2022

Informácia 76. na rok 2022
15. novembra 2022
Informácia 78. na rok 2022
21. novembra 2022

Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede – Vnútorné oddelenie, skupina prevencie nás žiada o spoluprácu v súvislosti s rozšírením informácie o pomoci obetiam domáceho násilia.  

V prílohe je výzva, čo sa týka násilia páchaných na ženách: