Informácia 75. na rok 2022

Informácia 74. na rok 2022
8. novembra 2022
Informácia 76. na rok 2022
15. novembra 2022

Informácia pre voličov ohľadom referenda v roku 2023 – Obec Horné Mýto na účely podávania žiadostí o voľbu poštou z cudziny voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase referenda budú zdržiavať mimo jej územia zverejňuje svoju elektronickú /e-mailovú/ adresu na doručovanie žiadosti o voľbu s poštou: hornemyto@intermail.sk