Informácia 62. na rok 2022

Informácia 61. na rok 2022
1. augusta 2022
Informácia 63. na rok 2022
4. augusta 2022

Obec Horné Mýto týmto oznamuje dotknutým e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

hornemyto@intermail.sk

V zmysle § 169 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších zmien a doplnení do miestnej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva.

V spojených voľbách v roku 2022 do miestnej volebnej komisie v obciach, v ktorých je utvorený iba jeden volebný okrsok má právo do 30. augusta 2022 delegovať jedného člena a jedného náhradníka aj politická strana alebo koalícia, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode, ktorého súčasťou je volebný okrsok, ak v okrskovej komisii nemá zastúpenie.