Informácia 61. na rok 2022

Informácia 60. na rok 2022
29. júla 2022
Informácia 62. na rok 2022
4. augusta 2022

Z dôvodu uznášaniaschopnosti zasadnutie obecného zastupiteľstva 25.7.2022 o 18,30 hodín v kultúrnom dome sa nekonalo, preto

oznamujem nový termín zasadnutia a je to 08.08.2022 o 18,30 hodín v kultúrnom dome.