Informácia 49. na rok 2022

Informácia 48. na rok 2022
17. júna 2022
Informácia 50. na rok 2022
24. júna 2022

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 28.júna 2022 / utorok / o 18,30 hodín bude zasadnutie obecného zastupiteľstva v kultúrnom dome.