Informácia 50. na rok 2022

Informácia 49. na rok 2022
20. júna 2022
Informácia 51. na rok 2022
24. júna 2022

Postupujeme Vám na vedomie zmenu prevádzkových hodín na testovanie MOM SČK Mliečany 507 podľa nižšie uvedenej informácie z ÚzS SČK v DS od  27.06.2022 (pondelok),

ZMENA od  27.06.2022 (pondelok) –   MOM SČK Mliečany 507:

PCR + Antigénové testovanie

PONDELOK       od 8:30 do 09:30 hod.

PIATOK              od 8:30 do 9:30 hod.