Informácia 48. na rok 2022

Informácia 47. na rok 2022
17. júna 2022
Informácia 49. na rok 2022
20. júna 2022

Postupujeme Vám na vedomie zmenu prevádzkových hodín na testovanie MOM SČK Mliečany 507 podľa nižšie uvedenej informácie z ÚzS SČK v DS:

ZMENA od  20.06.2022 (pondelok) –   MOM SČK Mliečany 507:

PCR + Antigénové testovanie

PONDELOK  od 8:30 do 09:30 hod.

ŠTVRTOK  od 8:30 do 9:30 hod.  

SOBOTA  – pozastavíme