Informácia 41. na rok 2021

Informácia 40. na rok 2021
19. novembra 2021
Informácia 42. na rok 2021
29. novembra 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme nasledovné dokumenty platné od 22. novembra 2021 zverejnené v 46. týždni 2021:

uznesenie vlády SR č. 662 zo 16. novembra 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 – v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid   Automat – verzia   4.2) s účinnosťou od 22. novembra 2021; okres Dunajská Streda je zaradený opäť do 1. stupňa ohrozenia  – červená zóna (okres Dunajská Streda je zaradený v nižšom stupni na základe zaočkovanosti – 2 stupne),

– vyhláška ÚVZ SR č. 258 (zverejnená 18.11.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí – účinnosť od 22. novembra 2021, zrušuje vyhlášku č. 254/2021 V. v. SR

– vyhláška ÚVZ SR č. 259 (zverejnená 18.11.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok – účinnosť od 22. novembra 2021,  zrušuje vyhlášku č. 253/2021 V. v. SR,

Covid Automat Verzia V4.3 – Systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 – platný od 22. novembra 2021.

* Rozcestníky z web ÚVZ SR k aktuálne platným opatreniam nájdete:  https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4512:platne-opatrenia&catid=256:uvod (obmedzenia hromadných podujatí a prevádzok v čase odoslania tejto správy ešte neboli na web ÚVZ SR aktualizované).

* Na webovom odkaze https://automat.gov.sk/ si vyberte okres, pre ktorý hľadáte aktuálne platné opatrenia.

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/