Informácia 35. na rok 2021

Informácia 34. na rok 2021
29. októbra 2021
Informácia 36. na rok 2021
5. novembra 2021

Obec Horné Mýto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy v Hornom Mýte.