Informácia 34. na rok 2021

Informácia 33. na rok 2021
21. októbra 2021
Informácia 35. na rok 2021
3. novembra 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme materiály z web ÚVZ SR zo 43. týždňa 2021 v zložení:

uznesenie vlády SR č. 624 z 27. októbra 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 – v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid   Automat – verzia   4.2) s účinnosťou od 01. novembra 2021; okres Dunajská Streda je zaradený do 1. stupňa ohrozenia  – červená zóna,

– aktuálna epidemiologická situácia – Epidemiologická situácia Covid-19 – materiál MZ SR z 27. 10. 2021,

rozcestník (sprievodca) – Návštevy v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody a v ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených – revízia dokumentu: 22. 10. 2021,

– článok web ÚVZ SR: 5 rád Konzília odborníkov ku sviatku všetkých Svätých a Pamiatke zosnulých – 26. 10. 2021,

* Rozcestníky z web ÚVZ SR k aktuálne platným opatreniam nájdete:  https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4512:platne-opatrenia&catid=256:uvod

* Na webovom odkaze https://automat.gov.sk/ si vyberte okres, pre ktorý hľadáte aktuálne platné opatrenia.

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/