Informácia 36. na rok 2021

Informácia 35. na rok 2021
3. novembra 2021
Informácia 37. na rok 2021
5. novembra 2021

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 8. novembra 2021

/ pondelok / o 18,00 hodín bude zasadnutie obecného zastupiteľstva v kultúrnom dome.