Informácia 33. na rok 2021

Informácia 32. na rok 2021
19. októbra 2021
Informácia 34. na rok 2021
29. októbra 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláma materiály z web ÚVZ SR zo 42. týždňa 2021 v zložení:

– vyhláška ÚVZ SR č. 257 (zverejnená 20.10.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených – účinnosť od 25. októbra 2021,

– článok web ÚVZ SR – vysvetlivky k vyhláške č. 257/2021,

uznesenie vlády SR č. 611 z 20. októbra 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 – v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid   Automat – verzia   4.2) s účinnosťou od 25. októbra 2021; okres Dunajská Streda je zaradený opätovne do stupňa ostražitosti  – oranžová zóna,

– aktuálna epidemiologická situácia – Epidemiologická situácia Covid-19 – materiál MZ SR z 20. 10. 2021,

rozcestník (sprievodca) – Pravidlá pre prevádzky – revízia dokumentu: 15. 10. 2021,

rozcestník (sprievodca) – Pravidlá pre hromadné  podujatia – revízia dokumentu: 15. 10. 2021,

* Rozcestníky z web ÚVZ SR k aktuálne platným opatreniam nájdete:  https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4512:platne-opatrenia&catid=256:uvod

* Na webovom odkaze https://automat.gov.sk/ si vyberte okres, pre ktorý hľadáte aktuálne platné opatrenia.

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/