Informácia 25. na rok 2022

Informácia 24. na rok 2022
5. marca 2022
Informácia 26. na rok 2022
21. marca 2022

V súvislosti s koronavírusom i vojnovým konfliktom na Ukrajine Vám v prílohe zasielame materiály z web ÚVZ SR z 10. týždňa 2022 v zložení:

– vyhláška ÚVZ SR č. 28 (uverejnená 10.03.2022), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, účinnosť od 14. 03. 2022, zrušuje vyhl. ÚVZ SR č. 10/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky v znení vyhlášky ÚVZ SR č. 21/2022 V. v. SR,

– vyhláška ÚVZ SR č. 29 (uverejnená 10.03.2022), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, účinnosť od 14. 03. 2022,

 Zrušujú sa od 14. 03. 2022:

1. vyhl. ÚVZ SR č. 3/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest v znení vyhl. ÚVZ SR č. 27/2022 V. v. SR,

2. vyhl. ÚVZ SR č. 24/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí,

3. vyhl. ÚVZ SR č. 25/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok,

Tlačové správy z web ÚVZ SR:

Informácia k novým vyhláškam ÚVZ SR (č. 29 prekrytie dýchacích ciest, č. 28 režim na hraniciach; od 14.03.2022 zrušenie opatrení –  činnosť prevádzok a hromadných podujatí) – zverejnené na webe ÚVZ SR 10. marca 2022 13:31,

– ODPORÚČANIE PRE UBYTOVACIE ZARIADENIA V SÚVISLOSTI S PREVENCIOU ŠÍRENIA OCHORENIA COVID-19, v tom leták 6 zásad pri Covid-19 , zverejnené 07. marca 2022 13:12,

– Usmernenie hlavného hygienika SR k prevádzke školských stravovacích zariadení podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejnené 09. marca 2022 08:02,

– Aktuálna radiačná situácia k 9. marcu 2022, zverejnené  09. marca 2022 11:32,

Epidemiologická situácia, materiál MZ SR z 09. 03. 2022,

Rozcestníky po aktualizácii Vám odošleme.

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/ a na web stránke ÚVZ SR https://www.uvzsr.sk/.