Informácia 24. na rok 2022

Informácia 23. na rok 2022
4. marca 2022
Informácia 25. na rok 2022
12. marca 2022

V súvislosti s koronavírusom i vojnovým konfliktom na Ukrajine Vám v prílohe zasielame materiály z web ÚVZ SR z 8. a 9. týždňa 2022 v zložení:

– vyhláška ÚVZ SR č. 26 (uverejnená 25.02.2022), ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚVZ SR č. 7/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v znení neskorších predpisov, účinnosť od 26. 02. 2022,

– vyhláška ÚVZ SR č. 27 (uverejnená 27.02.2022), ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚVZ SR č. 3/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, účinnosť od 28. 02. 2022,

– rozcestník Domáca izolácia pozitívnych, karanténa úzkych kontaktov a čo robiť po pozitívnom teste (vyhl. č. 26/2022)  – platné od 26.02.2022, revízia dokumentu: 26. február 2022,

– rozcestník Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom či rúškom (vyhl. č. 27/2022)   – platné od 28.02.2022, revízia dokumentu: 28. február 2022,

Tlačové správy z web ÚVZ SR:

Novela vyhlášky k domácej izolácii a karanténe č. 26/2022 platná od 26.02.2022,  zverejnené 25.02.2022 16:50 a Novela vyhlášky k prekrytiu horných dýchacích ciest č. 27/2022 platná od 28.02.2022, zverejnené 27.02.2022 24:49,

– Vojna na Ukrajine: pomáhajú aj hygienici,  03. marec 2022 15:15,

Informácia o aktuálnej radiačnej situácii na území Slovenskej republiky, 04. marec 2022 14:13,

Epidemiologická situácia, materiál MZ SR z 02. 03. 2022,

Aktuálne Opatrenia počas pandémie viď:  https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4934:opatrenia-poas-lockdownu&catid=267:opatrenia-poas-lockdownu

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/ a na web stránke ÚVZ SR https://www.uvzsr.sk/.