Informácia 26. na rok 2022

Informácia 25. na rok 2022
12. marca 2022
Informácia 27. na rok 2022
21. marca 2022

Jarná celoplošná deratizácia v roku 2022 – V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia, v súvislosti s nariadením jarnej deratizácie Regionálny úrad verejného zdravotníctva / RÚVZ/ v Dunajskej Strede vydalo Odborné usmernenie všetkým povinným subjektom kedy vykonať deratizáciu.