Informácia 23. na rok 2022

Informácia 22. na rok 2022
27. februára 2022
Informácia 24. na rok 2022
5. marca 2022

V súvislosti s prevenciou šírenia Covid-19 Vám v prílohe posielame materiál MZ SR zo dňa 03. marca 2022 pre ubytovacie zariadenia – všetky, t.j. štátne, súkromné podnikateľských subjektov ako aj fyzických osôb poskytujúcich ubytovanie v rodinných domoch ukrajinským utečencom. Prosíme Vás uvedený materiál zverejniť pre širokú verejnosť dostupnými prostriedkami (web stránka obce, informačné tabule a iné).

Materiál v prílohe pozostáva:

ODPORÚČANIE PRE UBYTOVACIE ZARIADENIA V SÚVISLOSTI S PREVENCIOU ŠÍRENIA OCHORENIA COVID-19,

– POSTUPY PRE TESTOVANIE VOJNOVÝCH UTEČENCOV V SÚVISLOSTI S PREVENCIOU ŠÍRENIA OCHORENIA COVID-19, v tom:

  *Podpora pre štátne a hotelové ubytovacie zariadenia v súvislosti s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19,

  * Podpora pre obyvateľov obcí, ktorí poskytujú ubytovanie v súvislosti s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19,

  * Podpora pre osoby postihnuté vojnovým konfliktom na Ukrajine v súvislosti s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19,